Start

Valhalla – stadsdelen som försvann.
Ett projekt genom Riksantikvarieämbetet/Kulturarvslyftet.

 

70_415_16 Under den här tiden jag har arbetat med att sammanställa material och intervjuat de som fortfarande kommer ihåg har jag kommit i kontakt med helt fantastiska människor och deras historier. Det har framträtt en bild av ett mycket levande och brokigt samhälle i miniatyr. Här fanns allt man kunde önska sig, grannsämjan minns man som mycket god och de allra flesta vi har intervjuat i detta arbete hade inte velat vara utan sina erfarenheter på Valhalla.
Arbetet är fortskridande och presenteras i forumform där alla artiklar är öppna för kommentarer. Vi vill att alla som har anknytning eller känner att de kan bidra tar sig tid att kommenterar, rättar eller lägger till information så att detta kan bli en levande och växande site.Arbetet med detta innefattar förutom intervjuer med människor som växt upp här eller på annat sätt haft anknytning till stadsdelen. De flesta av dem 70+ och utgör en krympande skara som kan förmedla minnen därifrån. Nästan inget finns nedskrivet eller dokumenterat om livet och människorna där. De sista husen revs omkring 1970. I dag finns sex hus kvar utspridda, några inom industritomter. Inga nybyggen har gjortsInsamling av bildmaterialet har skett på stadsarkivet, Dunkers kulturhus, samt kulturmagasinet men framför allt privata samlingar. Ett led i detta är att inventera fotograf Karl-Erik Anders samling som ligger obearbetad på kulturmagasinet. Samlingen omfattar ca sjuttiotusen bilder.

Kontakta mig gärna om ni vill sända material eller har andra synpunkter
Tryggve Edevik

Inom ramen för kulturarvslyftet skulle vi vilja fördjupa och visualisera vårt projekt ”Valhalla stadsdelen som försvann”, här i Helsingborg. Arbetet med detta innefattar förutom intervjuer med människor som växt upp där eller på annat sätt haft anknytning till stadsdelen. De flesta av dem 70+ och utgör en krympande skara som kan förmedla minnen därifrån.Insamling av bildmaterialet kommer att ske på stadsarkivet, Dunkers kulturhus, samt kulturmagasinet men framför allt privata samlingar.

Att färdigställa och digitalisera de bider vi får, samt att redigera  ljudupptagningar kommer att utgöra en del av arbetet. Att låta materialet bli tillgängligt via vår hemsida levande . Arbetsmöten i gruppen valhalla träffas var 14 dag på folketshus. Radioprogram. Denna hemsida som har som mål att bli en levande kanal för fortsatt insamlande av personliga minnen/bilder från området.

Greater emphasis on and investment in the person who personalizes learning teachers in 2014, there was a lot of discussion about the ways that digital tools personalize learning to improve relevant source outcomes.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *